Islam

Islam

MediaMU.COM

May 22, 2024
Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Tirai Pemikiran 1: Insan Kamil

Oleh: Robby H. Abror *)

Hakikat insan kamil atau yang secara bebas dapat diartikan sebagai manusia sempurna atau manusia yang paling utama tidak lain adalah bayangan Tuhan dalam wujud manusia yang paling dicintai-Nya. Orang-orang terkasih dalam genggaman Tuhan banyak jumlahnya, tetapi yang paling sempurna dari semua manusia hanyalah insan kamil. Sosok itu adalah Nabi Muhammad saw. Kekasih Allah swt yang memiliki akhlak mulia. Para ulama adalah pewaris beliau, tetapi tidak mewarisi kesempurnaan beliau seutuhnya. Apa yang diutamakan dari seutama-utamanya manusia di muka bumi ini tidak ada yang sebanding dengannya.

Setiap orang yang merindukannya ingin bertemu dengannya, setidaknya sekali dalam mimpinya. Itu dapat disebut sebuah kenikmatan. Kendatipun mimpi dapat ditafsirkan dalam berbagai makna, wujudnya tak mungkin tergantikan oleh yang lain. Hakikat citra (bentuk) Rasulullah saw dalam sosok yang dimimpikan dapat bermacam-macam. Dapat dipahami dalam alam mimpi bahwa citra beliau dimungkinkan dalam berbagai bentuk yang pantas sebagai representasi kesempurnaan beliau.

Insan kamil adalah representasi dari citra ketuhanan. Kelembutan hatinya, kasih sayang terhadap umat dan keluarganya, keteladanannya yang tak pernah padam menyinari alam semesta, keteguhannya beribadah sepanjang waktu, pengorbanan dan keberaniannya menegakkan keadilan dan agama Allah, senyumnya yang menundukkan keangkuhan, keberadaannya yang selalu dirindukan, semua pujian atas kebaikan dan kemuliaan akhlaknya pantas disandang oleh Nabi Muhammad saw.

Seperti kata Al-Jili dalam penggalan syairnya yang indah:

Wahai citra dan identitas ketuhanan diri-Nya
Kau wariskan kepada kami Quran dan Sunnahmu
Tiada seorang pun bersedih bersamamu
Tiada kerugian sedikitpun mengikutimu

Segala realitas akan kehilangan arti
Jika risalahmu tidak dijadikan pijakan kehidupan
Risalahmu adalah rahmat bagi semesta alam
Dirimu adalah wujud nyata taburan rahmat-Nya di alam ini

Wahai kinasih penabur rahmat semesta alam
Naungilah kami dengan syafaatmu dan rahmat-Nya
Singkirkan segala duka nestapa yang menerpa kami
Taburkan ruh aminmu pada jiwa dan relung hati kami


*) Ketua MPI PWM DIY; Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Comment

Your email address will not be published

There are no comments here yet
Be the first to comment here