Islam

Islam

MediaMU.COM

May 22, 2024
Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Begini Contoh Ikrar Syawal Untuk Acara Halal Bi Halal dan Lainnya

Assalamu’alaikum wr.wb

Bismilahirahmanirahiim

Alhamdulillahirabbil’alamiin

Washolatu wasalamu’ala asrafil anbiyai wal mursalin

Muhammadi wa’ala alihi washahbihi ajma’in

Kasuwun para rawuh nirokaken !

 

IKRAR

Kula sedaya, keluwarga ageng ... kanthi lila legawa ngandharaken ikrar

  1. Ingkah dhawah anem, kepareng ngaturaken sungkem saha bektos kagem para ingkang dhawah sepuh/wredha. Ngaturaken sugeng Riyaya Idul Fitri tahun 1445 H/ 2024 M. Mugi-mugi para ingkang dhawah sepuh ngapunten ing sedaya kilap ingkang  sengaja menapa dene mboten kasengaja sampun  katindakaken dening para mudha dhateng para ingkang dhawah sepuh/wredha.
  2. Ingkang dhawah sepuh/wredha ngaturaken salam taklim dhateng para ingkang dhawah mudha. Mugi-mugi para ingkang dhawah mudha kanthi lila legawa ugi kepareng ngapunten ing sedaya kilap ingkang tumanduk dhumateng para ingkang dhawah sepuh/wredha. Ngaturaken sugeng Riyaya Idul Fitri, mugi Allah swt. kepareng mangsulaken kula panjenengan sedaya ing fitrahipun, suci lahir batos.
  3. Mekaten ikrar menika, mugi Allah swt. ngijabahi niat suci kula panjenengan sami. Amin.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

 

Muga-muga tulisan prasaja iki manpangati. Amin.

(* Suwarsidi/eSWe Sidi, Anggota Pimp. Cabang Muhammadiyah Sewon Selatan)

Comment

Your email address will not be published

There are no comments here yet
Be the first to comment here